Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat ved Institutt for materialteknologi. PhD prosjektet mitt er en del av Controllert tapping. Hovedmålet i doktorgradstudien min er å undersøke forskjellige mekanismer for separasjon av Mn ferrolegeringer og slagger som involverer eksperimentell, numerisk og fluiddynamikk modellering.

Bakgrunn

  • Mastergrad i metallurgi fra Norilsk Industrial Institute (2014)
  • Industriell erfaring innen pyro-, hydrometallurgiske prosesser for Cu, Ni, PGM produksjon, avfallsbehandlingsprosesser og overflatebehandling av stål fra Norilsk Nickel (2014-2016) og CLAAS (2017-2018)

Undervisning

  • Varme og massetransport (TMAK2007, 2020)
  • Strømning og varmeoverføring, videregående kurs (TMT4208, 2020)
  • Metallproduksjon - ferrolegeringer, jern og stål (TMT4306, 2018-2020) - Cu produksjon

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Del av bok/rapport