Bakgrunn og aktiviteter

PhD Tittel: Modellering og Regulering av Hyper-Redundante Undervannsmanipulatorer

Arbeidet tar for seg matematisk modellering og regulering av undervannsroboter med et høyt antall frihetsgrader. Dette inkluderer klassiske undervannsmanipulatorer i tillegg til design inspirert av for eksempel slanger. 

Hovedveiler: Asgeir J. Sørensen

Medveiledere: Kristin Y. Pettersen, Marilena Greco