Sølvi Bente Sønvisen

Rådgiver IE fakultetsadministrasjon
73593458
O. S. Bragstads plass 2, Elektro A * A395b

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Studentveiledning og studieplanarbeid realfagstudiet, primært matematiske fag og lektorutdanning
  • Innpassingssaker og dispensasjonssaker