Bakgrunn og aktiviteter

Mine ansvarsområder:

  • Synligjøre Universitetsbibliotekets tjenester og ressurser.
  • Kommunikasjonsarbeid i tilknytning til bibliotekets ulike prosjekter
  • Redaktør for bibliotekets årsmelding..
  • Ansvarlig for mottak og program for personer som ønsker å hospitere ved biblioteket

Utdanning

  • Mastergrad i pedagogikk, NTNU
  • Semesteremne i voksenpedagogikk, UiO
  • Statens Bibliotekhøgskole, HiO

Noen relevante verv

  • Medlem av valgkomiteen for nytt styre i Norsk Bibliotekforening 2018 -   .

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Bøhn, Harald Sandal; Berge, Sissel Merethe. (2006) The Role of the Library in Enhancing Learning. Assuring University Learning Quality: Cross-Boundary Collaboration.