Sissel Merethe Berge

Kommunikasjonsrådgiver Bibliotekadministrasjonen
73592137 90090767
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 316

Bakgrunn og aktiviteter

Mobil: 900 90 767

Mine ansvarsområder:

  • Synligjøre Universitetsbibliotekets tjenester og ressurser.
  • Redaktør for bibliotekets årsmelding..
  • Ansvarlig for mottak og program for personer som ønsker å hospitere ved biblioteket
  • Leder av kommunikasjonsgruppa

Utdanning

  • Mastergrad i pedagogikk, NTNU
  • Semesteremne i voksenpedagogikk, UiO
  • Statens Bibliotekhøgskole, HiO

Noen relevante verv

  • Leder i Norsk Bibliotekforening 1. august 2013 - 26. mars 2014
  • Medlem i Kulturrådets utvalg for sakprosa

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Bøhn, Harald Sandal; Berge, Sissel Merethe. (2006) The Role of the Library in Enhancing Learning. Assuring University Learning Quality: Cross-Boundary Collaboration.