Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg er universitetsbibliotekar ved Lysholmbiblioteket, biblioteket knyttet til lærerutdanningen ved NTNU. Jeg har ansvaret for undervisning og forskningsstøtte til GLU, så ta kontakt hvis det er noe jeg kan bidra med!

 

Mine arbeidsområder:

 • Undervisning
 • Forskningsstøtte
 • Medlem av arbeidsutvalget for Matrise for læringsstøtte og undervisning
 • Skranke

 

Undervisning:

 • Litteratursøk
 • Kildekritikk
 • NVivo
 • Referering og sitering (primært APA)
 • Referansehåndteringssystemer (EndNote)
 • Informasjonskompetanse

Dette er de undervisningsoppleggene som er utviklet per i dag, men ta kontakt om du ønsker noe som ikke står på lista så ser vi på det sammen. Alt kan tilpasses og undervisningen blir ofte best hvis den kan relateres og integreres i resten av utdanningen.

 

Bakgrunn:

Jeg har en master i Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra 2014, og Universitets- og høgskolepedagogikk fra Dronnings Mauds Minne høyskole fra 2017.

 

Faglige interesser:

 • Bibliotekundervisning
 • Omvendt undervisning
 • Bibliotekarer som ressurser i forskning
 • Systematiske litteratursøksøk
 • Kildekritikk
 • Informasjonskompetanse
 • Litterær kvalitet
 • Digital formidlin
 • Utvikling av nye tjenester

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

2018

 • Jensen, Magnus Rom; Faber, Hege Charlotte; Hegle, Johan Philip; Røddesnes, Sara. (2018) NVivo - an Introduction (workshop, 2 hours). Creating Knowledge 2018 . DFFU; Vingsted. 2018-06-06 - 2018-06-08.
 • Røddesnes, Sara; Faber, Hege Charlotte; Hegle, Johan Philip; Jensen, Magnus Rom. (2018) NVivo Courses in the Library: Working to Create the Library Services of Tomorrow. Creating Knowledge 2018 . DFFU; Vingsted. 2018-06-06 - 2018-06-08.
 • Røddesnes, Sara; Jensen, Magnus Rom. (2018) Systematiske søk - utfordringer ved søk innen humaniora og samfunnsfag. Veiledningsmøte . NTNU Universitetsbiblioteket; Trondheim. 2018-04-19.
 • Røddesnes, Sara; Kvaal, Renate; Hansen, Katrine Kølle. (2018) Fake science - fakta eller myte?. Researchers' night . NTNU; Realfagsbygget, Gløshaugen. 2018-09-28 - 2018-09-28.

2017

2014

 • Røddesnes, Sara. (2014) Frihet, likhet og brorskap?. Bibliotekaren (Oslo).
 • Røddesnes, Sara; Naper, Cecilie. (2014) "Det er feelgood på den litt leie måten" : en sammenligning av profesjonelle anmeldere og vanlige leseres litterære kvalitetskriterier. 2014.