Bakgrunn og aktiviteter

Tilknyttet bidragsyter, gjesterforeleser: miljøpolitikk, klimapolitikk, policyanalyse, kvalitative forskningsmetoder i statsvitenskap. Til daglig seniorrådgiver i Miljødirektoratet. 
PhD i statsvitenskap (2017)
MSc Industrial Ecology (2011)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Røttereng, Jo-Kristian Stræte. (2017) Karbonlagring som klimapolitikk: Hvorfor satser noen industrialiserte stater stort på utslippsreduksjoner fra karbonlagring?. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2734-9.

Andre

  • Røttereng, Jo-Kristian Stræte. (2014) Norsk klimapolitikk 25 år: Likevekten som forsvant?. Energi og Klima [Internett]. 2014-07-01.