Bakgrunn og aktiviteter

PhD-prosjekt: 
Hvorfor blir klimapolitikk så fort til utenrikspolitikk?  
Hvilke utslippsreduserende tiltak og samarbeidsordninger kan klimautenrikspolitikken bidra med? Temaet er viktig fordi vi trenger kunnskap om hvilke klimaløsninger som er politisk mulige - for enkeltland og når landene skal samarbeide.  Prosjektet peker på hva handlingsrommet til beslutningstakerne i klimapolitikken faktisk er og hva som er kjennetegn ved klimapolitiske løsninger som lar seg gjennomføre.

Kompetanse: 
- 
Klimapolitikk 
- U
tenrikspolitikk
- Industriell økologi
- Politisk økonomi
- Karbonfangst- og lagring (CCS) 

Bakgrunn:
- Førstekonsulent, Klima- og skogprosjektet, Miljøverndepartementet (2011-2013)
- Foredragsholder for  "Generasjon Grønn", Miljødirektoratet (2011-2014)
MSc in Industrial Ecology, NTNU [Monterey Inst. of Int. Studies] (2011) 
- Bachelorgrad i statsvitenskap, NTNU [Uni. de Genève] (2009) 
- Praktikant ved Norges faste delegasjon til FN i Genève (2009)
- Befalsutdanning, Forsvaret og Høgskolen i Hedmark (2006) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner