Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på klimapolitikk og fungerer som lokal koordinator for NTNU Bærekraft ved SU-fakultetet. 

Kompetanse: 
- 
Klimapolitikk 
- U
tenrikspolitikk
- Industriell økologi
- Politisk økonomi
- Karbonfangst- og lagring (CCS)

 

Bakgrunn:
- PhD i statsvitenskap, NTNU (2013-2017)
- Førstekonsulent, Klima- og skogprosjektet, Miljøverndepartementet (2011-2013)
- Foredragsholder for  "Generasjon Grønn", Miljødirektoratet (2011-2014)
MSc in Industrial Ecology, NTNU [Monterey Inst. of Int. Studies] (2011) 
- Bachelorgrad i statsvitenskap, NTNU [Uni. de Genève] (2009) 
- Praktikant ved Norges faste delegasjon til FN i Genève (2009)
- Befalsutdanning, Forsvaret og Høgskolen i Hedmark (2006) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Røttereng, Jo-Kristian Stræte. (2017) Karbonlagring som klimapolitikk: Hvorfor satser noen industrialiserte stater stort på utslippsreduksjoner fra karbonlagring?. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2017. ISBN 978-82-326-2734-9.

Andre

  • Røttereng, Jo-Kristian Stræte. (2014) Norsk klimapolitikk 25 år: Likevekten som forsvant?. Energi og Klima [Internett]. 2014-07-01.