Bakgrunn og aktiviteter

 

Ronny Bergquist er forsker i forskningsgruppa Geriatri, bevegelse og slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Målet med forskningen er å finne innovative løsninger for å forebygge at eldre taper funksjon og som kan føre til at eldre forblir selvhjulpne og tar vare på egen helse og funksjon lengre. I tillegg har han undervisningsoppgaver på bachelorprogrammet for bevegelsesvitenskap. 

Utdanning: 

  • Master i bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim (2015)

  • Ph.d. i medisinsk teknologi, NTNU, Trondheim (2020)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling