Bakgrunn og aktiviteter

 

Ph.d.-student ved programmet for medisinsk teknologi, i forskningsgruppa for geriatri, bevegelse og slag (GeMS).

Mine forskningsinteresser er knyttet til å finne nye løsninger for testing eller forbedring av fysisk funksjon eller prestasjon, ved hjelp av teknologi. Dette gjenspeiles i ph.d.-prosjektet mitt, hvor jeg jobber med utvikling av smarttelefon-applikasjoner for selv-administrering av kliniske tester for mobilitet, styrke og balanse.

Som bakgrunn har jeg en master i bevegelsesvitenskap fra NTNU. 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner