Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d.-student ved programmet for medisinsk teknologi, i forskningsgruppa for geriatri, bevegelse og slag (GeMS). Bachelor og master i bevegelsesvitenskap ved NTNU.

Mine forskningsinteresser er knyttet til å finne teknologiske løsninger for testing og forbedring av fysisk funksjon hos eldre. I ph.d.-prosjektet mitt jobber jeg med utvikling av smarttelefon-applikasjoner for selv-administrering av kliniske tester for mobilitet, styrke og balanse.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner