Bakgrunn og aktiviteter

 

Postdoktor og universitetslektor i forskningsgruppa Geriatri, bevegelse og slag (GeMS) ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap. 

Forskning

Målet med postdoktor-prosjektet er å gjennomføre en prosess-evaluering av en intervensjon med langtidsoppfølging av slagpasienter, samt se på hvilke faktorer som påvirker etterlevelse av intervensjonen over tid og hvordan grad av etterlevelse påvirker funksjonsmål. Intervensjonen er en del av RCT-studien 'LAST-long'. 


Undervisning

Emnekoordinator i 'BEV2101 Måling av fysisk aktivitet' og 'BEV2107 Fysisk aktivitet i rehabilitering' på bachelorutdanningen i bevegelsesvitenskap


Utdanning

  • Bachelor i bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim (2013)
  • Master i bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim (2015)
  • Ph.d. i medisinsk teknologi, NTNU, Trondheim (2020)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling