Bakgrunn og aktiviteter


Ronny Bergquist jobber som stipendiat i EU-prosjektet PreventIT ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, i forskningsgruppa for Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS). Han har en Master i Bevegelsesvitenskap fra NTNU, og skal i sin ph.d. utvikle en applikasjon for smarttelefoner som gir unge eldre muligheten til å teste sin fysiske funksjon på egen hånd.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner