Bakgrunn og aktiviteter

Erfaring:

 • Faggruppeleder bachelor bygg- og miljø
 • Instituttleder, Institutt for bygg og miljø, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)
 • Studieleder, Program bygg og miljø, HiST
 • Programansvarlig, Program bygg og miljø, HiST
 • Instituttleder, Institutt bygg og miljø, HiST
 • Høgskolelektor, Hydraulikk, VA-teknikk, Datateknikk, Trondheim ingeniørhøgskole
 • Sivilingeniør, VA-teknikk prosjektering og analyse, ReinertsenUtdannelse:

 • Pedagogisk utdanning for sivilingeniører, (PUFS), Norges tekniske høgskole (NTH)
 • Sivilingeniør, Bygg, NTH

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

 • Petersen, Rolf Edvard; Svarliaunet, Gry Hege; Hov, Hilde; Aas, Arne Eyvind; wæge, kjersti. (2003) Elevhefte tverrfaglig prosjekt. Naturfag, matematikk, norsk. RENATE-prosjekt.
 • Petersen, Rolf Edvard; Svarliaunet, Gry Hege; Hov, Hilde; Aas, Arne Eyvind; wæge, kjersti. (2003) Lærerhefte tverrfaglig prosjekt. Naturfag, matematikk, norsk. RENATE-prosjekt.

Rapport/avhandling

 • Modahl, Ingunn Saur; Raadal, Hanne Lerche; Petersen, Rolf Edvard; Aarhaug, Olav R.. (2003) Evaluering av miljø- og ressursforhold ved bygging av Gjenbrukshus i Trondheim. 2003.
 • Petersen, Rolf Edvard; Thorolfsson, Sveinn T.. (2002) Overvannsteknikk. 2002.
 • Petersen, Rolf Edvard. (2001) Visualiseringsteknikk 2001-2002 ; PC og nettverkskomponenter i faget SO930E/K/B Datateknikk og internett-teknologi. 2001.