Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Berner, Monica; Bakken, Bjørn Harald; Fleten, Stein-Erik; Ulseth, Rolf. (2006) Samfunnsøkonomi i utbygging av fjernvarme og bruk av varme. 2006. ISBN 82-594-3158-0.