Rolf Steinsheim

Avdelingsingeniør Institutt for design
73590109
Kolbjørn Hejes vei 2B, Produktdesign * 152

Bakgrunn og aktiviteter