Bakgrunn og aktiviteter

IT driftsoppgaver:

Windows,  Linux, audio/video, lab og utstyr for compute gruppen, kortidsutlån laptop, numascale, Oppsett av virtuelle maskiner (windows/linux)