Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Myhre, Rolf Heilemann; Koch, Henrik. (2016) Multilevel coupled cluster theory. 2016. Doktoravhandlinger ved NTNU (267).
  • Myhre, Rolf Heilemann; Koch, Henrik. (2013) Development and implementation of extended CC2 models. 2013.