Bakgrunn og aktiviteter

Interesser:

Rehabilitering etter ervervet hjerneskade (voksne). Spesielt interessert i armfunksjon etter hjerneslag.

Forskningsaktiviteter:

Tatt opp til forskerutdanning for ph.d. i klinisk medisin, NTNU i høst 2014. Ansatt som fysioterapeut på Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering i avdeling for ervervet hjerneskade (Fys Med Lian).

Ph.d. prosjektet mitt handler om Constraint induced movement therapy (CIMT), som er en opptreningsmetode som har som mål å bedre motorisk funksjon i affisert arm etter hjerneslag.

Jeg undersøker langtidseffekten av CIMT i tidlig fase etter hjerneslag og sammenligner den med oppstart av CIMT i senere fase. Studien er knyttet til en nasjonal multisenterstudie (NORCIMT).

Hovedveileder er førsteamanuensis/forsker Torunn Askim, biveiledere er Audny Anke (UiT) og Paul Jarle Mork (NTNU).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner