Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Stav, John Birger; Bergh, Roger. (2005) LESSONS LEARNT FROM TELECOMMUNICATION PROVIDERS LACKING KNOWLEDGE OF EFFECTIVE TECHNOLOGY ENHANCED DISTANCE EDUCATION SOLUTIONS. ?. vol. Volume 1.
 • Stav, John Birger; Bergh, Roger. (2005) STATE OF THE ART METHODS FOR CONSTRUCTING HIGH QUALITY TELECOMMUNICATION SUPPORTED DIGITAL CLASSROOMS. ?. vol. Volume 1.

Kunstneriske produksjoner

 • Bergh, Roger; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. (2007) Streaming physics video 1: The atmospheric pressure causes an implosion. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger. (2007) Guidelines for Visual Communication and Collaboration Instructional videos. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger. (2007) Video conferencing lectures: how not to do it. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) A good way to start a video lecture. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) A practical example of interaction in a video lecture. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) A sample video lecture. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) About digital whiteboards. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Assign floor. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Codec video inputs. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Confused lecturer. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Correctly using camera presets. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Designing a classroom to accomodate the use of digital whiteboards. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Drawing geometric shapes on a digital whiteboard. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Exporting documents from a digital whiteboard. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Filming a person in front of a digital whiteboard. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) Giving a lecture by videoconference, part 2: still room for improvement. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) How to place the camera relative to the screen seen by the lecturer. UKJENT. 2007.
 • Bergh, Roger; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut. (2007) How to place the camera relative to the screen seen by the students. UKJENT. 2007.