Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Oppsett og utrulling av maskiner
  • Generell brukerstøtte og drift
  • Teknisk leder IAKs droneoperasjoner
  • Teknisk assistanse publikumsutstillinger
  • Arbeidsplaner
  • Teknisk webarbeid