Bakgrunn og aktiviteter

Phd-prosjektet mitt er et sjangerstudie av gresk drama. Da de greske dramaene ble skrevet og oppført på 400-tallet f.Kr. var det ingen utbredt sirkulering av tekster i Athen, og dramaene ble skrevet for oppføring ved spesifikke anledninger, oftest med dikteren selv som instruktør. Tekstene har ingen sceneanvisninger, så de består bare replikkene som blir sagt eller sunget på scenen. Siden dikterne ikke hadde noen grunn til å ta hensyn til lesere, så skulle man tro at det ikke var noen grunn til at karakterene skulle nevne alt som foregikk på scenen, siden dette ville vært overflødig for publikum. Hvis viktige hendelser på scenen ikke blir nevnt i teksten, så er vår forståelse av både tekstene og teatret de var skrevet for svært mangelfull.

Gjennom historien har likevel gresk drama blitt lest som meningsfulle tekster der vi i alle fall i hovedtrekk kan forstå hva det er meningen at skal skje på scenen, og fortellingen som utspiller seg der. De siste ti-årene har det vært uenighet blant forskere som foretar forestillingsanalyse av gresk drama om man bør tenke seg at det kunne ha foregått ting på scenen som er viktig for analysen, eller om man heller bør anta at det vesentlige er bevart i teksten. Jeg vil se nærmere på hvilke typer sceniske elementer som kommer fram fra tekstene og hvilke som ikke gjør det, og på hvilke måter disse blir uttrykt. Gjennom en analyse av dette håper jeg å komme fram til en klarere forståelse av hvordan tekstene var ment å brukes, og om hvordan komposisjonen av tekstene forholdt seg til selve teateroppføringene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Thorsen, Thea Selliaas; Berge, Robert Emil. (2019) Receiving Receptions Received: A New Collection of Testimonia Sapphica. Roman Receptions of Sappho.

Rapport/avhandling

  • Berge, Robert Emil; Welo, Eirik. (2015) From Words to Action: Ambiguity of Speakers and Stage Action in Aristophanes' Comedies. 2015.