Roar Sundby

Førstelektor Institutt for sosialt arbeid
73559387 91383121
Tungasletta 2, A440

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Sundby, Roar; Pawar, Manohar. (2008) Perception and responses to disasters. Asia Pacific journal of social work. vol. 18 (2).

Bøker

  • Sundby, Roar; Heimgartner, Arno. (2016) The Welfare Society - an Aim for Social Development. LIT Verlag. 2016. ISBN 9783643907189.

Del av bok/rapport

  • Sundby, Roar; Heimgartner, Arno. (2016) Introduction to the proceedings from the 14th Biennial ICSD European Conference. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
  • Sundby, Roar. (2010) Child Protection Work With Ethnic Minorities; Social Inclusion or Cultural Oppression. European Societies in TransitionSocial Development and Social Work.
  • Sundby, Roar. (2008) On the perception of Disasters, Relief Organisations and Social Work. Social policy and Social Work : from an International Development perspective.