Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Auferbauer, Martin; Berc, Gordana; Heimgartner, Arno; Rither, Liljana; Sundby, Roar. (2019) Social Development: Ways of Understanding Society and Practising Social Work. LIT Verlag. 2019. ISBN 978-3643911599. Soziale Arbeit - Social Issues (.).
  • Sundby, Roar; Heimgartner, Arno. (2016) The Welfare Society - an Aim for Social Development. LIT Verlag. 2016. ISBN 9783643907189.

Del av bok/rapport

  • Grytbakk, Anne; Skauge, Berit; Sundby, Roar. (2019) From Client to Partner: Children Changing the Child Welfare Services and the Education of Child Welfare Workers. Social Development: Ways of Understanding Society and Practising Social Work.
  • Sundby, Roar; Heimgartner, Arno. (2016) Introduction to the proceedings from the 14th Biennial ICSD European Conference. The Welfare Society - an Aim for Social Development.
  • Sundby, Roar. (2010) Child Protection Work With Ethnic Minorities; Social Inclusion or Cultural Oppression. European Societies in TransitionSocial Development and Social Work.
  • Sundby, Roar. (2008) On the perception of Disasters, Relief Organisations and Social Work. Social policy and Social Work : from an International Development perspective.