Roar Aspli

Seniorrådgiver Seksjon for IT- strategi og -styring
91897107
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * * Realfagbygget *

Bakgrunn og aktiviteter

Roar Aspli

Rådgiver i stab med fokus på virksomhetsarkitektur, digital strategi og IT-handlingsplaner. 

Startet ved NTNU i 1994 som leder av nettseksjonen, og ledet IT-avdelingen i perioden 1999-2007.

 Er medlem av Dataforeningen og er med i styret for Trøndelag.