Bakgrunn og aktiviteter

Roar Aspli

Rådgiver i IT-avdelingen med fokus på virksomhetsarkitektur, digital strategi og IT-handlingsplaner. 

Startet ved NTNU i 1994 som leder av nettseksjonen, og ledet IT-avdelingen i perioden 1999-2007.