Bakgrunn og aktiviteter

Rikke Stoud Platou er ph.d-student ved den nasjonale forskerskolen i innovasjon (NORSI) ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) på NTNU. Ved NORSI følger hun programmet for innovasjonsledelse og strategi (PIMS). Rikke er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Nå forsker hun på hvordan den norske kraftbransjen tilpasser seg de betydelige endringene den står overfor.

Ph.d-prosjektet hennes er teoretisk forankret i strategisk ledelse og innovasjonsledelse. Mer spesifikt studerer hun teknologiske skift, ambidexterity, fremtidsorientering og strategisk beslutningstaking i tradisjonelle selskaper.

Rikke er en av ti deltagere i Forsker Grand Prix 2016 i Trondheim.

Intervju med Forskningsrådet, januar 2014

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport