Bakgrunn og aktiviteter

Klinisk ernæringsfysiolog og vitenskaplig assistent i forskningsgruppen for kreft og palliasjon, institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. 

Utdanning:

M.Sc. Klinisk Ernæringsfysiolog fra Universitetet i Oslo, 2019

Forskningsinteresse: 

  • Underernæring og ernæringsbehandling av pasienter med kreft
  • Kreft kakeksi

Forskningsprosjekt:

  • PATNIC studien: Parenteral ernæringsbehandling av pasienter med uhelbredelig kreft
  • Orkdalsmodellen -et samhandlingsprosjekt for kreft og palliasjon

 

Vitenskaplig, faglig og kunstenerisk arbeid

Masteroppgave:

Sande, Rikka Frøyen. (2019) Parenteral nutrition therapy in patients with incurable cancer: A retrospective study of current practice at St. Olavs University hospital. Reprosentralen. 2019. 

Andre:

Sande, Rikka Frøyen; Thoresen, Lene; Løhre, Erik Torbjørn; Nygard, Astrid Signe; Paulsen, Ørnulf; Ottestad, Inger; Solheim, Tora Skeidsvoll; Balstad, Trude Rakel. (2019) Parenteral nutrition therapy in patients with incurable cancer: A retrospective medical chart review of current practice. 41st ESPEN Congress on Clinical Nutrition & Metabolism . The European Society of Clinical nutrition and Metabolism (E; Krakow. 2019-08-31 - 2019-09-03.