Rigmor Leknes

Universitetslektor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73559222
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Leknes, Rigmor; Grue, Gunhild; Næss, Tone; Lillefjell, Monica. (2016) Erfaringer ved bruk av kartleggingsverktøyet LOTCA. Ergoterapeuten. vol. 59 (6).
  • Leknes, Rigmor; Bysheim, Unni; Ness, Karin Bente; Horghagen, Sissel. (2014) Samhandlingsreformens konsekvenser for den ergoterapeutiske yrkesutøvelsen. Ergoterapeuten.

Del av bok/rapport

  • Leknes, Rigmor. (2006) Tverrfaglig dag : faglig innhold, pedagogiske opplegg og praktisk gjennomføring. universell utforming - en registrering av midtbyen i TRondheim.
  • Leknes, Rigmor. (2005) Eldre : tilgjengelighet og aktiviteter utenfor hjemmet. Aktivitetsperspektiv på dugnad, deltakelse og dagligliv.
  • Leknes, Rigmor; Dale, Solveig. (2002) Universal design : an Interdisciplinary Challenge. Universal Design : 17 ways of thinking and teaching.

Rapport/avhandling

  • Leknes, Rigmor; Solvoll, Edel. (2015) Samhandlingsreformen i praksis. 2015. ISBN 978-82-7877-248-5.
  • Leknes, Rigmor; Horghagen, Sissel; Bysheim, Unni; Ness, Karin Bente. (2013) Samhandlingsreformen og den ergoterapeutiske praksis på kommunenivå. 2013. ISBN 978-82-7877-233-1.
  • Leknes, Rigmor. (2004) Eldres opplevelse av sammenheng mellom tilgjengelighet og aktivitet. 2004.