Bakgrunn og aktiviteter

Gå til den engelske siden for mer informasjon min forsknings- og undervisningsaktivitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Reissmann, Nico; Falch, Thomas Løfsgaard; Bjørnseth, Benjamin Andreassen; Bahmann, Helge; Meyer, Jan Christian; Jahre, Magnus. (2016) Efficient control flow restructuring for GPUs. International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS).
  • Reissmann, Nico; Jahre, Magnus; Bahmann, Helge. (2016) Compiling with the Regionalized Value State Dependence Graph. Acaces 2016: poster abstract.
  • Reissmann, Nico; Bahmann, Helge; Jahre, Magnus. (2015) Compiling with the Regionalized Value State Dependence Graph. Acaces 2015: poster abstracts.
  • Reissmann, Nico; Meyer, Jan Christian; Jahre, Magnus. (2014) A Study of Energy and Locality Effects using Space-filling Curves. Proceedings of the 28th IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 2014) and IPDPS 2014 Workshops (IPDPSW 2014).
  • Reissmann, Nico; Jahre, Magnus. (2013) Energy Efficient Memory Systems. Advanced Computer Architecture and Compilation for High-Performance and Embedded Systems.