Bakgrunn og aktiviteter

Gå til den engelske siden for mer informasjon min forsknings- og undervisningsaktivitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Reissmann, Nico. (2019) Principles, Techniques, and Tools for Explicit and Automatic Parallelization. 2019. ISBN 978-82-326-3764-5.

Andre

  • Meyer, Jan Christian; Valstad, Jørgen; Ragunathan, Janusa; Reissmann, Nico. (2018) Load Balancing Domain Decompositions of a Lattice-Boltzmann Proxy Application. 11th Nordic Workshop on Multi-Core Computing (MCC2018) . Chalmers University of Technology; Gothenburg. 2018-11-29 - 2018-11-30.
  • Reissmann, Nico; Jahre, Magnus; Muddukrishna, Ananya. (2017) Towards Aggregated Grain Graphs. Fourth International Workshop on Visual Performance Analysis (VPA 17) ; Denver, Colorado. 2017-11-12 - 2017-11-17.