Bakgrunn og aktiviteter

Reidar Andersen har vært museumsdirektør siden 1. august, 2013.

Bakgrunn

Reidar Andersen (født 1953) har en cand. real. eksamen fra Universitetet i Oslo (1981) og en doktorgrad i biologi fra NTNU (1989)

2009 – 2013     Direktør ved Statens Naturoppsyn
2005 – 2009     Professor ved Vitenskapsmuseet, NTNU
1997 – 2004     Professor ved institutt for Biologi, NTNU
1994 – 1997     Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)
1981 – 1993     Forsker innenfor økologi ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forskningsområder

  • Økologi
  • Populasjonsdynamikk
  • Klauvdyr
  • Rovdyr
  • Rovdyr / bytte interaksjoner
  • Paleozoologi

Profesjonelle medlemskap

  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

Komiteer

  • Styremedlem Centre for Biodiversity Dynamics (SFF, NTNU)
  • Styremedlem Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)
  • Styremedlem Nasjonalt Pilegrimsenter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner