Bakgrunn og aktiviteter

Ansvar for rådgivning og saksbehandling i henhold til Lov om kulturmninner med forskrifter, for kommuner i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Prosjektlederansvar for arkeologiske utgravningsprosjekter innenfor museets forvaltningsområde. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. (2013) Høvdinghus på Hallem. Spor. vol. 2 (56).
  • Haug, Anne; Sauvage, Raymond. (2005) Huler og hellere og deres mange hemmeligheter. Spor.
  • Sauvage, Raymond. (2005) Smia i Torvika. En smie fra overgangen vikingtid – middelalder. Gjemnes-minne. vol. 28.

Del av bok/rapport

  • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. (2016) Rural Buildings from the Viking and Early Medieval Period in Central Norway. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..

Rapport/avhandling