Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har prosjektlederansvar for arkeologiske utgravningsprosjekter innenfor museets forvaltningsområde. I tillegg har jeg ansvar for rådgivning og saksbehandling innenfor museets ansvarsormådei Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. 

For tiden jobber jeg som prosjektleder for det flerårige utgravingsprosjetet E39 Betna - Stormyra, som fokuserer på jernalderen og vikingtidens graver, bosetting og landskap ved Vinjefjorden i Heim kommune. Prosjektet skal fremskaffe ny kunskap om samfunnsendringer i jernalder og vikingtid, førkristen gravskikk og religion, utvikling av den historiske gården, samt vegetasjonshistorie og klimeendringer og hvordan dette påvriket livet i jernalderen. 

Prosjektet kan følges på Facebook: Arkeologi langs Vinjefjorden

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Risbøl, Ole; Sauvage, Raymond; Østmoe, Eystein; Sait, Shannen; Asimakopoulos, Alexandros. (2021) Eldre jernalders tjæreproduksjon ut av tåken. Om tidlig norsk tjæreproduksjon med utgangspunkt i et funn på Averøy i Møre og Romsdal. Viking. vol. LXXXV.
 • Sauvage, Raymond; Bryn, Hanne; Ellingsen, Ellen J. Grav; Lorentzen, Astrid Brønseth. (2021) Vikingtidens døderiter – Arkeologiske undersøkelser av førkristne gravfelt i Vinjeøra. Årbok (Hemne historielag).
 • Sauvage, Raymond; Lorentzen, Astrid Brønseth. (2021) Båtgrav i båtgrav. Haugbrott som vitne om forfedrekult i Vinjeøra?. Spor. vol. 1.
 • Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2020) De dødes hus på Vinjeøra. Årbok for Fosen.
 • Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) De dødes hus på Vinjeøra. Spor.
 • Sauvage, Raymond; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2019) Dødehusene på Vinjeøra. Alle tiders.
 • Sauvage, Raymond; Bryn, Hanne. (2018) Å bo ved porten til Hustadvika i yngre steinalder. SPOR 1/2018. Spor. vol. 1.
 • Sauvage, Raymond; Eidshaug, Jo Sindre Pålssønn. (2018) Arkeologi kaster nytt lys over historisk grunn. Et innblikk i vikingtidens og middelalderens Steine på Byneset. SPOR 2/2018. Spor. vol. 2.
 • Breivik, Heidi Mjelva; Callanan, Martin; Sauvage, Raymond; Nielsen, Svein Vatsvåg. (2017) Fra flintfunn til fakta. Hvordan arkeologer gjenskaper levde steinalderliv. Spor. vol. 2.
 • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. (2013) Høvdinghus på Hallem. Spor. vol. 2 (56).
 • Haug, Anne; Sauvage, Raymond. (2005) Huler og hellere og deres mange hemmeligheter. Spor.
 • Sauvage, Raymond. (2005) Smia i Torvika. En smie fra overgangen vikingtid – middelalder. Gjemnes-minne. vol. 28.

Del av bok/rapport

 • Ellingsen, Ellen J. Grav; Sauvage, Raymond. (2019) The northern Scandinavian viking hall: A case study from Viklem in Ørland, Norway. Environment and settlement: Ørland 600 BC - AD 1250. Archaeological excavations at Vik, Ørland main air base..
 • Sauvage, Raymond; Mokkelbost, Marte. (2016) Rural Buildings from the Viking and Early Medieval Period in Central Norway. The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway..

Rapport/avhandling