Bakgrunn og aktiviteter

Raymond Stokke er postdoktorforsker ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) og Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). Han har en MBA, Master of Business Research og doktorgrad (PhD) fra Queensland University of Technology og Exec. Ed. i finans fra University of Cambridge. 

Raymond forsker på forretningsmodeller og innovasjon, med særlig vekt på innovative offentlige anskaffelser og regionale innovasjonssystemer.

Før han begynte hos NTNU jobbet han som forsker og lektor ved QUT Business School i Australia.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Stokke, Raymond Andreas. (2020) Strategi og forretningsmodeller for lavkarbonbetong med CCS. ZEN Annual Report 2019.

Rapport/avhandling

  • Bergsdal, Håvard; Sørensen, Åse Lekang; Cervenka, Zdena; Holm, Øystein; Thomsen, Judith; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Stokke, Raymond Andreas; De Boer, Luitzen; Hamdan, Hasan; Holmen, Elsebeth; Wiik, Marianne Rose Kjendseth; Backe, Stian; Kauko, Hanne; Georges, Laurent; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Skaar, Christofer; Wolfgang, Ove; Brattebø, Helge; Lausselet, Carine; Resch, Eirik; Sandberg, Nina Holck; Pinel, Dimitri; Thorvaldsen, Kasper Emil; Alonso, Maria Justo; Askeland, Magnus; Petersen, Sobah Abbas; Favero, Matteo; Carlucci, Salvatore; Liu, Peng. (2020) Innovasjonsrapport 2020. Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN). SINTEF akademisk forlag. 2020. ZEN Report (28).
  • Stokke, Raymond Andreas; Kvellheim, Ann Kristin. (2020) Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete. SINTEF akademisk forlag. 2020. ISBN 978-82-536-1663-6. ZEN Report (23).

Andre

  • Stokke, Raymond Andreas. (2020) Slik får man industrien med på karbonfangst. sintef.no [Internett]. 2020-09-25.