Bakgrunn og aktiviteter

 

Nåværende arbeidsområder

Rådgiver innen systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid

Tidligere arbeidsområder ( ved tidligere HiST)

Rekruttering teknisk-/administrative stillinger

Koordinator for ARK - arbeidsmiljøundersøkelse

Prosesser knyttet til campusutvikling, arbeidsmønsterkartlegging og kontorløsninger

Deltakelse i større prosjekter

Innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet, (2016-2018)

(HiST) ARK Arbeidsmiljøundersøkelsen, vinter/vår 2015 - prosjektleder og prosessveileder

(HiST) Arbeidsmønsterkartlegging campus Kalvskinnet og campus Rotvoll, vinter 2014/vår  2015 - koordinator i samarbeidsprosjekt mellom HR og campusprosjektet og ekstern leverandør (tegn_3)

(HiST) Rekrutteringsstrategiprosjektet, 2012-2015 - prosjektleder

Utvikling av ARK, 2011 - 2013 - nasjonal sektorspesifikk arbeidsmiljøundersøkelse for UH-sektor - referansegruppemedlem

Utdanning / Kurs

2008 - Master i helse,- organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU (Arbeidsliv og Livskvalitet / Yrkespsykologi og testmetodikk))

2012 - Human Resources Management, HR Norge og HiBU (15 stp)

2013 - Prosjektstyring, HiNT  (7,5 stp)

2016 - Kurs: Prosesslederutdanningen "Playmaker" ( www.playmakerne.no ) 

2016 - Kurs: Øvelsesplanlegging, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB / DSB)

2016 - Kurs: Sikringsrisikoanalye og terrorisme: Analyse av tilsiktede handlinger, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB / DSB)

2017 - Sikkerhet og Organisasjon, NTNU Videre (7,5 stp)