Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Forvalter NTNUs styringssystem for informasjonssikkerhet
Koordinerer det helhetlige og systematiske arbeidet med informasjonssikkerhet
Driver NTNUs interne nettverk for informasjonssikkerhet og personvern
Koordinerer arbeidet med sikkerhetskultur og opplæring innen informasjonssikkerhet
Rådgiver innen kontroll med kunnskapsoverføring (eksportkontroll)

      Prosjektarbeid

Etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet, (2016-2018)

ARK Arbeidsmiljøundersøkelsen, vinter/vår 2015 - prosjektleder og prosessveileder

Arbeidsmønsterkartlegging campus Kalvskinnet og campus Rotvoll, vinter 2014/vår  2015 - koordinator i samarbeidsprosjekt mellom HR og campusprosjektet og ekstern leverandør (tegn_3)

Rekrutteringsstrategiprosjektet, 2012-2015 - prosjektleder

Utvikling av ARK, 2011 - 2013 - nasjonal sektorspesifikk arbeidsmiljøundersøkelse for UH-sektor - referansegruppemedlem

 

Utdanning / Kurs

2008 - Master i helse,- organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU (Arbeidsliv og Livskvalitet / Yrkespsykologi og testmetodikk))

2012 - Human Resources Management, HR Norge og HiBU

2013 - Prosjektstyring, HiNT  

2016 - Kurs: Prosesslederutdanningen "Playmaker" ( www.playmakerne.no ) 

2016 - Kurs: Øvelsesplanlegging, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB / DSB)

2016 - Kurs: Sikringsrisikoanalye og terrorisme: Analyse av tilsiktede handlinger, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB / DSB)

2017 - Sikkerhet og Organisasjon, NTNU Videre

2017 - Sertifisering ISO 27001:2013 Lead Implementer, informasjonssikkerhet - Glasspaper