Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Rådgiver innen systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid

-  forvaltning av styringssystem for informasjonssikkerhet

- rådgiver innen kontroll med kunnskapsoverføring (eksportkontroll)

- prosess-støtte risikovurderinger, beredskapsplaner, opplæring, beredskapsøvelser

Deltakelse i større prosjekter

Innføring av styringssystem for informasjonssikkerhet, (2016-2018)

(HiST) ARK Arbeidsmiljøundersøkelsen, vinter/vår 2015 - prosjektleder og prosessveileder

(HiST) Arbeidsmønsterkartlegging campus Kalvskinnet og campus Rotvoll, vinter 2014/vår  2015 - koordinator i samarbeidsprosjekt mellom HR og campusprosjektet og ekstern leverandør (tegn_3)

(HiST) Rekrutteringsstrategiprosjektet, 2012-2015 - prosjektleder

Utvikling av ARK, 2011 - 2013 - nasjonal sektorspesifikk arbeidsmiljøundersøkelse for UH-sektor - referansegruppemedlem

Utdanning / Kurs

2008 - Master i helse,- organisasjons- og kommunikasjonspsykologi, NTNU (Arbeidsliv og Livskvalitet / Yrkespsykologi og testmetodikk))

2012 - Human Resources Management, HR Norge og HiBU

2013 - Prosjektstyring, HiNT  

2016 - Kurs: Prosesslederutdanningen "Playmaker" ( www.playmakerne.no ) 

2016 - Kurs: Øvelsesplanlegging, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB / DSB)

2016 - Kurs: Sikringsrisikoanalye og terrorisme: Analyse av tilsiktede handlinger, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB / DSB)

2017 - Sikkerhet og Organisasjon, NTNU Videre

2017 - Sertifisering ISO 27001:2013 Lead Implementer, informasjonssikkerhet - Glasspaper