Bakgrunn og aktiviteter

Helsesykepleier

Master i helsevitenskap - NTNU

Helsefremmende og forebyggende sykepleie

Underviser i førstehjelp - HLR - DHLR

Simulering som pedagogisk metode

Veileder studenter i praksisstudier i hjemmesykepleie, psykisk helsearbeid

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Tafjord, Randi. (2008) Tenåringer og helseinformasjon : en kvantitativ undersøkelse om informasjonskilder, tema for helseinformasjon og faktorer som kan påvirke hvilke informasjonskilder som brukes. 2008.