Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektmedarbeider i BUPgen-prosjektet.