Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt:

  • HR og Forskningsadministrasjon

Arbeidsområde:

  • Lederstøtte
  • Rekruttering og onboarding av ph.d og postdoc.
  • Opptak til studieløpet for phd, midtveisevaluering, disputas, pliktarbeid
  • Sekretær i Forskningsutvalget v/IDI
  • Kontrollerer publikasjoner i Cristin
  • Sitter i programrådet for ph.d-programmet v/IDI