Bakgrunn og aktiviteter

 

Randi Granbo er utdannet fysioterapeut og jobber som førstlektor på fysioterapeututdanningen.

Hun har hovedansvar for de kliniske praksisstudiene ved utdanningen, og har deltatt i flere samarbeidsprosjekter mellom utdanning og praksis med fokus på kvalitet og relevans i praksisstudiene. Studieåret 2016/17 er hun medlem av en prosjektgruppe som jobber med prosjektet Utprøving av samarbeidsstillinger mellom helsefagutdanningene ved NTNU og St. Olavs hospital. 

Utdanning

 • Mellomfag i pedagogikk ved Universitetet i Trondheim, 1974
 • Fysioterapeut, Statens Fysioterapiskole i Oslo,1976
 • Hovedfag i Helsefag (Can San), med fordypning i pedagogikk og fagdidaktikk. Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet og medisinsk fakultet. 2001  
 • Dr. gradskurs i Humanstiske og samfunns-vitenskabelige perspektiver på helsefaglig forskning. Universitetet i Oslo, Seksjon for sykeplejevitenskab og helsefag

Forsknings- og fagutviklingsinteresser:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid med spesielt fokus på eldrebefolkningen
 • Bevegelsesvansker og fall hos eldre    
 • Hverdagsmestring; tidlig innsats og hverdagsrehabilitering
 • Kontinuerlig fagutvikling og endring av praksis med spesiell fokus på arbeid med eldre i primærhelsetjenesten                   

Pågående studier:

 • Aktive seniorer gjennom "sterk og stødig". Et helsefremmende lavterskeltilbud for hjemmeboende eldre. Et samarbeidsprosjekt mellom Pensjonistforbundet, NTNU og Trondheim kommune
 • Utprøving av samarbeidsstillinger mellom helsefagutdanningene (sykepleie, ergoterapi, fysioterapi og radiografi) ved NTNU og St. Olavs Hospital

 

             

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Granbo, Randi. (2016) Organisering og rammer for fysioterapiutøvelse. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978-82-05-49395-7.
 • Granbo, Randi; Helbostad, Jorunn L.. (2016) Fysioterapi til den geriatriske pasienten. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 978-82-05-49395-7.
 • Helbostad, Jorunn L.; Granbo, Randi; Østerås, Håvard. (2016) Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre. Gyldendal Akademisk. 2016. ISBN 9788205493957.
 • Helbostad, Jorunn L.; Granbo, Randi; Østerås, Håvard. (2007) Aldring og bevegelse : fysioterapi for eldre. Gyldendal Akademisk. 2007. ISBN 9788205365667.
 • Helbostad, Jorunn Lægdheim; Granbo, Randi; Østerås, Håvard. (2007) Aldring og bevegelse : fysioterapi for eldre. Gyldendal Akademisk. 2007. ISBN 9788205365667.
 • Østerås, Håvard; Granbo, Randi; Helbostad, Jorunn. (2007) Aldring og bevegelse Fysioterapi for eldre. Gyldendal Akademisk. 2007. ISBN 9788205365667.