Bakgrunn og aktiviteter

Saksbehandler i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Midt-Norge.