Bakgrunn og aktiviteter

Ragnhild Sæterli er overingeniør tilknyttet TEM GeminiSenter, med ansvar for drift og vedlikehold for NORTEM-prosjektets transmisjonselektronmikroskop (TEM) og tilhørende fasiliteter. Hun jobber også med opplæring og metodeutvikling innen TEM.

Bakgrunn

Ragnhild Sæterli har en doktorgrad i Fysikk fra NTNU (2010) og Siv.ing./Master i Teknisk Fysikk fra NTNU (2006). Hun har tidligere jobbet som Post Doktor hos TEM GeminiSenter.