Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt og arbeidsområde

Jeg er koordinator for rektors stab - forskning som består av 7 rådgivere. Samtidig arbeider jeg som seniorrådgiver (dr.scient.). Mine arbeidsoppgaver er koordineringsoppgaver for forskningsstaben, strategisk utvikling av ph.d.-utdanningen og av NTNUs postdoktorer ('postdoktorløftet') og  forskningsetikk. Dessuten er jeg sekretær for NTNUs forskningsutvalg og  for NTNUs forskningsetiske utvalg. Utover dette er jeg rådgiver i forskningspolitikk og bidrar i saksbehandling og utredningsarbeid.

Kompetanse

Jeg har bakgrunn fra forskning, forskningsadministrasjon og ledelse.  Fra 1981 til 1985 var jeg stipendiat i biokjemi (endokrinologi og toksikologi), og fortsatte som forsker innen et akvakulturprosjekt fra 1985 til 1989. Forskningsadministrativ erfaring har jeg fra Norges fiskeriforskningsråd 1989 til 1993, og fra den sentrale forskningsseksjonen ved UNIT (NTNU) i årene 1993  til 2001. Ledelseserfaring fikk jeg gjennom å lede forskningsseksjonen, og fra å lede Forskningsavdelingen i Vox fra 2001 til 2005, og deretter som instituttleder for NTNU ViLL (Voksne i livslang læring) fra 2005 til 2007. Erfaring fra styrearbeid har jeg fra ulike verv i UH-sektoren (se CV).