Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Liland, Ragnhild. (2014) «La meg få tid til å gjøre jobben min!»Lærernes erfaringer med tid. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.
  • Liland, Ragnhild. (2014) ”Å ta skikken dit du kommer” Om praksiser og subjektivering i en flerkulturell skole. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.

Rapport/avhandling

  • Knutas, Kerstin Agneta; Perelli, Jan; Haugen, Cecilie; Liland, Ragnhild; Hestbek, Tine Arntzen. (2012) Styrning, Integration, Mångfald. Styrningsændringar av den Nordiska modellen før utbildning: konsekvenser før mångfald och integration i en demokratisk vælfærdsstat. 2012.