Bakgrunn og aktiviteter

Lege i spesialisering i Onkologi ved St.Olavs hospital fra mars -13. Doktorgradsstipendiat i pallasjon med tema "Cancer induced bone pain".

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner