Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Engelien, Ragna Ingeborg. (2014) Sykepleiestudenters erfaringer med simuleringsøvelsen sengebad. 2014. ISBN 978-82-93269-49-6. Høgskolen i Gjøviks rapportserie (1/2014).
  • Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby. (2006) Læresituasjoner i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen Prosjekt. 2006.
  • Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby. (2005) "Fort og gæli" : en re-analyse av metode i fagutviklingsprosjekt med aksjonsforskning som tilnærming. 2005.
  • Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby. (2003) Prosjekt ”Teori i praksis – teori for praksis”, Delrapport 10: Læresituasjoner i pleie og omsorgstjenesten i kommunen. 2003.