Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Wikner, Jacob; Rød, Jan Ketil; Popovic, Radmil. (2019) Deliverable D4.3: Setup of a wireless sensor network in the lab. 2019.
  • Wikner, Jakob J.; Rød, Jan Ketil; Popovic, Radmil. (2018) Deliverable 4.1: Assessment of sensors to be used for CitiSense applications. 2018.