Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Alaliyat, Saleh Abdel-Afou; Oucheikh, Rachid; Hameed, Ibrahim A.. (2013) Path Planning in Dynamic Environment Using Particle Swarm Optimization Algorithm. 2013 5th International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, ICMSAO 2013, Hammamet, 28-30 April. 2013.