Bakgrunn og aktiviteter

Philip Ringrose er Professor II (CO2 lagring) på NTNU, Institutt for geovitenskap og petroleum, og spesialist i reservoar geologi i Equinor (Forskningssenter, Trondheim, Norway).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner