Bakgrunn og aktiviteter

Lønnspolitikk, personalpolitikk, midlertidige tilsettinger, lov- og avtaleverk, utredninger innen HR-området.