Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er stipendiat i matematikk med førsteamanuensis Eduard Ortega som veileder. Jeg tilhører analysegruppen ved institutt for matematiske fag. Jeg forsker hovedsaklig innen feltet operatoralgebraer, men er tidvis også innom både dynamiske systemer og gruppeteori. Nærmere bestemt er jeg interessert i følgende:

  • Topologiske groupoider og groupoid-C*-algebraer
  • Graf-algebraer
  • Sammenhengen mellom dynamiske systemer og C*-algebraer
  • Den topologiske fulle gruppen til et dynamisk system

Publikasjoner:

Avhandlinger:

Undervisning: