Bakgrunn og aktiviteter

Postdoc-prosject:

 

Navigasjonsystem for AUV operasjoner under is.

Hovedveileder: Martin Ludvigsen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Norgren, Petter; Skjetne, Roger. (2017) A particle filter SLAM approach to online iceberg drift estimation from an AUV. ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 8: Polar and Arctic Sciences and Technology; Petroleum Technology, Trondheim, Norway, June 25–30, 2017.
  • Ludvigsen, Martin; Albrektsen, Sigurd Mørkved; Cisek, Krzysztof; Johansen, Tor Arne; Norgren, Petter; Skjetne, Roger; Zolich, Artur Piotr; Dias, Paulo Sousa; ferreira, sergio; Sousa, Joao Borges; Fossum, Trygve Olav; Sture, Øyvind; Krogstad, Thomas Røbekk; Midtgaard, Øivind; Hovstein, Vegard Evjen; Vågsholm, Erlend. (2016) Network of heterogeneous autonomous vehicles for marine research and management. OCEANS 2016 MTS/IEEE Monterey.
  • Norgren, Petter; Ludvigsen, Martin; Ingebretsen, Thomas; Hovstein, Vegard Evjen. (2015) Tracking and remote monitoring of an autonomous underwater vehicle using an unmanned surface vehicle in the Trondheim fjord. OCEANS'15 MTS/IEEE Washington, Washington DC, 19-22 October, 2015.
  • Norgren, Petter; Lubbad, Raed; Skjetne, Roger. (2014) Unmanned underwater vehicles in Arctic operations. Proceedings of the 22nd IAHR International Symposium on ICE 2014 (IAHR-ICE 2014).
  • Orsten, Andreas; Norgren, Petter; Skjetne, Roger. (2014) LOS guidance for towing an iceberg along a straight-line path. Proceedings of the 22nd IAHR International Symposium on ICE 2014 (IAHR-ICE 2014).

Rapport/avhandling