Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Omland, Petter Moe; Sand, Trond; Nilsen, Kristian Bernhard. (2014) Visual Evoked Potentials in Migraineurs: Blinded Studies on Cortical Excitability and Habituation. 2014. ISBN 978-82-326-0138-7.

Kompetanseord