Bakgrunn og aktiviteter

Petter Aaslestad ble valgt til leder av Forskerforbundet fra 1. januar 2013. Han er gjenvalgt, til 1. januar 2019. Frem til da har han permisjon fra NTNU

CV - abbreviated

Image

The patient as text
Petter Aaslestad
Radcliffe Publishing

 

Anmeldelse

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Aaslestad, Petter. (2010) THE PATIENT AS TEXT the role of the narrator in psychiatric notes, 1890-1990. Radcliffe Publishing. 2010. ISBN 9781846193620.
  • Aaslestad, Petter; Selboe, Tone; Sejersted, Jørgen Magnus; Haarberg, Jon; Hagen, Erik Bjerck. (2009) Den norske litterære kanon 1700 - 1900. Aschehoug & Co. 2009. ISBN 978-82-03-19548-8.
  • Hagen, Erik Bjerck; Haarberg, Jon; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone; Aaslestad, Petter. (2009) Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. 2009. ISBN 978-82-03-19548-8.
  • Aaslestad, Petter; Bjerck Hagen, Erik; Sejersted, Jørgen Magnus; Selboe, Tone; Haarberg, Jon. (2009) Den norske litterære kanon 1700-1900. Aschehoug & Co. 2009. ISBN 978-82-03-19548-8.
  • Hagen, Erik Bjerck; Aaslestad, Petter. (2007) Den norske litterære kanon 1900 - 1960. Aschehoug & Co. 2007. ISBN 978-82-03-19152-7.
  • Aaslestad, Petter. (2007) Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler. gaustad 1890-1990. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-01107-3.
  • Aaslestad, Petter; Bjerck Hagen, Erik. (2007) Den norske litterære kanon 1900-1960. Aschehoug & Co. 2007. ISBN 978-82-03-19152-7.
  • Bjerck Hagen, Erik; Aaslestad, Petter. (2007) Den norske litterære kanon 1900-1960. Aschehoug & Co. 2007. ISBN 9788203191527.