Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiatstillingen er en del av Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) ved Institutt for biologi, NTNU.
Studieart: gråspurv
Studiesystemer: Helgeland, Vikna, Lauvøya
Problematikk: spredning
I korte trekk: undersøke demografiske og miljøavhengige årsaker til spredning mellom populasjoner, og videre undersøke følgene av spredning både for et enkelt individs fitness og på populasjonsnivå, f.eks. hvilket genetisk bidrag en nykommer kan ha for en populasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling