Peter Lindqvist

Professor Institutt for matematiske fag
73593529
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg * II*1152

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner