Bakgrunn og aktiviteter

Presentasjon av Per Øverland

Presentasjon av Per Øverland

 

         Per Øverland er Oslogutt, sønn av Astrid, født Gimnes, og Petter Wessel Øverland. Begge foreldrene var innflyttere fra Romsdal og faren var drosjeeier i Oslo. Sønnen ble født 13. oktober 1930 og vokste opp på Torshov sammen med foreldrene og tre yngre søstre. Han gikk på Sagene skole 1937-1944. Han var speider og aktiv i det kristelige ungdomsarbeidet i Lilleborg småkirke.

         Per Øverland tok examen artium på reallinjen ved Oslo Katedralskole i 1949 og avtjente verneplikten i Tysklandsbrigade 501 med tjenestested i Flensburg. I 1953 tjenestegjorde han som sykepleier ved det norske feltsykehuset i Korea, Nor MASH. I 1956 tok han teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet, i 1957 praktisk-teologisk seminar samme sted og ble ordinert til prest i 1958 i Oslo Domkirke av biskop Johannes Smemo. I 1960 tok han magistergraden i teologi (STM) ved Union Theological Seminary i New York City.

         Per Øverland var Oslosekretær for Norges kristelige studentlag i 1957-1962 og studentprest i Trondheim 1962-1965. Deretter gikk han over i undervisningsstilling ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim. Da institusjonen ble innlemmet i Universitetet i Trondheim, ble han universitetslektor og så førsteamanuensis ved Religionsvitenskapelig institutt med særlig ansvar for undervisning og forskning i etikk og kirkehistorie.  Han var medlem av det første interimsstyret for Universitetet og var styremedlem i Studentsamskipnaden og i Stiftelsen Studentbyene i Trondheim. Han var dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet 1990-1992 og var rektor ved Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) fra 1993 til 1995.

         Per Øverland har skrevet en rekke bøker og artikler både vitenskapelige og populære. Se www.bibsys.no. “Kristen etikk” er trykket i fem opplag i 14.000 eksemplarer og “Hva kirken lærer” i to opplag.  Han har også skrevet en rekke slektsbøker.  Han har vært sekretær i Trondheim og omland prestelag og medlem av landsstyrene i Norsk-kinesisk forening og i Norges Rytterforbund, der han var visepresident 1985-1989. Han var nestleder i Kirkelig fellesråd i Trondheim 1998-2002 og leder av Lademoen menighetsråd fra 1990 til 1993 og igjen i 1998 og fra 2009. 

         Per Øverland er gift med Aase Karine Wiborg som ble født i 1932 som datter av Sigrun og Øivind A. Wiborg i Molde. Fra Universitetet i Oslo har hun matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i marin botanikk.  Hun var i 35 år lektor ved Strinda videregående skole. De har tre barn født i årene 1961, 1967 og 1968: Per Øivind, Ole Andreas og Anne Christine. Per Øivind og hans kone Wenche har gitt dem fire sønnesønner, Per Christian, Jan Emil, Leif Anders og Ole Martin; Ole Andreas fikk Nina Louise i 2001 og Andreas i 2009; det sjette og syvende barnebarnet, Kasper, født i 2002, og Martin, født 2007, er sønner av Anne Christine.

                                       

Presentasjon av Per Øverland

 

         Per Øverland er Oslogutt, sønn av Astrid, født Gimnes, og Petter Wessel Øverland. Begge foreldrene var innflyttere fra Romsdal og faren var drosjeeier i Oslo. Sønnen ble født 13. oktober 1930 og vokste opp på Torshov sammen med foreldrene og tre yngre søstre. Han gikk på Sagene skole 1937-1944. Han var speider og aktiv i det kristelige ungdomsarbeidet i Lilleborg småkirke.

         Per Øverland tok examen artium på reallinjen ved Oslo Katedralskole i 1949 og avtjente verneplikten i Tysklandsbrigade 501 med tjenestested i Flensburg. I 1953 tjenestegjorde han som sykepleier ved det norske feltsykehuset i Korea, Nor MASH. I 1956 tok han teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet, i 1957 praktisk-teologisk seminar samme sted og ble ordinert til prest i 1958 i Oslo Domkirke av biskop Johannes Smemo. I 1960 tok han magistergraden i teologi (STM) ved Union Theological Seminary i New York City.

         Per Øverland var Oslosekretær for Norges kristelige studentlag i 1957-1962 og studentprest i Trondheim 1962-1965. Deretter gikk han over i undervisningsstilling ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim. Da institusjonen ble innlemmet i Universitetet i Trondheim, ble han universitetslektor og så førsteamanuensis ved Religionsvitenskapelig institutt med særlig ansvar for undervisning og forskning i etikk og kirkehistorie.  Han var medlem av det første interimsstyret for Universitetet og var styremedlem i Studentsamskipnaden og i Stiftelsen Studentbyene i Trondheim. Han var dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet 1990-1992 og var rektor ved Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) fra 1993 til 1995.

         Per Øverland har skrevet en rekke bøker og artikler både vitenskapelige og populære. Se www.bibsys.no. “Kristen etikk” er trykket i fem opplag i 14.000 eksemplarer og “Hva kirken lærer” i to opplag.  Han har også skrevet en rekke slektsbøker.  Han har vært sekretær i Trondheim og omland prestelag og medlem av landsstyrene i Norsk-kinesisk forening og i Norges Rytterforbund, der han var visepresident 1985-1989. Han var nestleder i Kirkelig fellesråd i Trondheim 1998-2002 og leder av Lademoen menighetsråd fra 1990 til 1993 og igjen i 1998 og fra 2009. 

         Per Øverland er gift med Aase Karine Wiborg som ble født i 1932 som datter av Sigrun og Øivind A. Wiborg i Molde. Fra Universitetet i Oslo har hun matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i marin botanikk.  Hun var i 35 år lektor ved Strinda videregående skole. De har tre barn født i årene 1961, 1967 og 1968: Per Øivind, Ole Andreas og Anne Christine. Per Øivind og hans kone Wenche har gitt dem fire sønnesønner, Per Christian, Jan Emil, Leif Anders og Ole Martin; Ole Andreas fikk Nina Louise i 2001 og Andreas i 2009; det sjette og syvende barnebarnet, Kasper, født i 2002, og Martin, født 2007, er sønner av Anne Christine.

                                      

 

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Øverland, Per. (2011) Bedehus blir bydelshus. 2011. ISBN 978-82-92805-04-6.
 • Øverland, Per. (2010) Arnøyslekta. 2010. ISBN 978-82-92805-23-7.
 • Øverland, Per. (2010) For barn i Trondheim fra 1827 til 2007. 2010. ISBN 978-82-92805-08-4.
 • Øverland, Per. (2010) Jemneslekta. 2010. ISBN 978-82-92805-22-0.
 • Øverland, Per. (2010) Knutsetslekta. 2010. ISBN 978-82-92805-18-3.
 • Øverland, Per. (2008) Offentlige taler, gjennom 50 år: 1957-2007. 2008. ISBN 978-82-92805-15-2.
 • Øverland, Per. (2007) Catharina Maria Freymann. En kvinnelig leder i 1700-tallets Norge. 2007. ISBN 978-82-92805-10-7.
 • Øverland, Per. (2005) Andrine Lassesdatter Stokke og hennes slekt. 2005. ISBN 82-92176-46-2.
 • Øverland, Per. (2005) Gjør som Gud, bli et sant menneske. En katekise. 2005. ISBN 82-92176-71-3.
 • Øverland, Per. (2005) Herrnhuterne i Norge. 2005. ISBN 82-92176-80-2.
 • Øverland, Per. (2005) Historieglimt fra Lade og Lademoen 2. 2005. ISBN 82-92176-75-6.
 • Øverland, Per. (2005) Johannes Norløff, En Aust-Agder-slekt gjennom 500 år. 2005. ISBN 82-92176-86-1.
 • Øverland, Per. (2005) Lademoen kirke 100 år. 2005. ISBN 82-92176-84-5.
 • Øverland, Per. (2005) Slekten fra Næs gård på Eydehavn. 2005. ISBN 82-92176-88-8.
 • Øverland, Per. (2005) The Asker Family Tree. 2005. ISBN 82-92176-72-1.
 • Øverland, Per. (2005) Vallersund gård fra hospital for spedalske til landsby for uvanlige mennesker. 2005.
 • Øverland, Per. (2005) Øverlandsslekta: Peder Gjert A. Øverland og hans etterslekt/ Per Øverland. 2005. ISBN 82-92176-68-3.
 • Øverland, Per. (2004) Gimnesslekta fra Hamran. 2004. ISBN 82-92176-47-0.
 • Øverland, Per. (2004) Salmediktere i Norsk Salmebok. Lademoen kirkes småskrifter 7. 2004. ISBN 82-92176-69-1.
 • Øverland, Per. (2004) The Brobakken Family Tree. 2004. ISBN 82-92176-76-4.