Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Schiefloe, Per Morten. (2015) Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02505-6.
  • Schiefloe, Per Morten. (2011) Mennesker og Samfunn, innføring i sosiologisk forståelse, 2. utgave. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82450-0282-9.
  • Bø, Inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapitaL. Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215007656.
  • Bø, inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapital: Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-00765-6.
  • Sand, Gunnar; Schiefloe, Per Morten; Aasen, Tone Merethe Berg. (2005) Norge 2020. Industrielle og økonomiske fremtidsutsikter. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-450-0337-9.
  • Schiefloe, Per Morten. (2005) Industriens rammebetingelser. 2005.
  • Schiefloe, Per Morten. (2003) Mennesker og samfunn. Innføring i sosiologisk forståelse. Fagbokforlaget. 2003. ISBN 82-7674-769-8.

Del av bok/rapport

  • Denstadli, Jon Martin; Julsrud, Tom Erik; Schiefloe, Per Morten. (2017) El-varebil - økonomi, miljø eller symbolikk. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi.
  • Schiefloe, Per Morten. (2016) Endringsevne i organisasjoner. Endringskapasitet og lederskap Luftkrigsskolens lederskapsseminar 2013.
  • Schiefloe, Per Morten. (2016) Norge og oljen. Det norske samfunn, bind 2.