Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

Viktigste undervisningsoppgaver siste studieår:
Grunnemne i sosiologi (SOS 1000 - Innføring i sosiologi)

Etterutdanning innefor Mastergrad i organisasjon og ledelse (www.ntnu.no/studier/morg), ansvarlig for spesialisering i "Innovasjon og endringsledelse"

Forskning

Sentrale forskningstema:
Organisasjonsendring og organisasjonsutvikling.
Organisatoriske betingelser for sikkerhet
Prosjektorganisering