Bakgrunn og aktiviteter

Undervisning

Viktigste undervisningsoppgaver siste studieår:
Grunnemne i sosiologi (SOS 1000 - Innføring i sosiologi)

Etterutdanning innefor Mastergrad i organisasjon og ledelse (www.ntnu.no/studier/morg), ansvarlig for spesialisering i "Innovasjon og endringsledelse"

Forskning

Sentrale forskningstema:
Organisasjonsendring og organisasjonsutvikling.
Organisatoriske betingelser for sikkerhet
Prosjektorganisering

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Schiefloe, Per Morten. (2021) Organisasjonsanalyse. Fagbokforlaget. 2021. ISBN 978-82-450-3482-0.
  • Rolstadås, Asbjørn; Krokan, Arne; Schiefloe, Per Morten; Sand, Gunnar; Dyrhaug, Lars Thomas. (2019) Det Nye Digitale Norge. 2019. ISBN 978-82-533-0374-1.
  • Kongsvik, Trond; Albrechtsen, Eirik; Antonsen, Stian; Herrera, Ivonne Andrade; Hovden, Jan; Schiefloe, Per Morten. (2018) Sikkerhet i arbeidslivet. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245025156.
  • Schiefloe, Per Morten. (2015) Sosiale landskap og sosial kapital. Nettverk og nettverksforskning. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02505-6.
  • Schiefloe, Per Morten. (2011) Mennesker og Samfunn, innføring i sosiologisk forståelse, 2. utgave. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82450-0282-9.
  • Bø, Inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapitaL. Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 9788215007656.
  • Bø, inge; Schiefloe, Per Morten. (2007) Sosiale landskap og sosial kapital: Innføring i nettverkstenkning. Universitetsforlaget. 2007. ISBN 978-82-15-00765-6.
  • Sand, Gunnar; Schiefloe, Per Morten; Aasen, Tone Merethe Berg. (2005) Norge 2020. Industrielle og økonomiske fremtidsutsikter. Fagbokforlaget. 2005. ISBN 82-450-0337-9.
  • Schiefloe, Per Morten. (2005) Industriens rammebetingelser. 2005.