Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hernæs, Per Oluf. (2017) Vestafrika. Forterne på Guldkysten. Gad. 2017. ISBN 978-87-12-04957-9.
 • Hernæs, Per Oluf. (2009) Anders Kirkhusmo: Fra det lokale og regionale til det nasjonale. Utvalgte artikler. 2009. ISBN 9788277652023.
 • Hernæs, Per Oluf. (2009) Historie og politikk gjennom femti år. 2009. ISBN 9788277652016.
 • Hernæs, Per. (2005) THE 'TRADITIONAL' AND THE 'MODERN' IN WEST AFRICAN (GHANAIAN) HISTORY. Case studies on co-existence and interaction. 2005. ISBN 82-7765-053-1. Skriftserie (50).
 • Hernæs, Per Oluf. (2005) The 'traditional' and the 'modern' in West African (Ghanaian)history: Case studies on co-existence and interaction. 2005. ISBN 82-7765-053-1. Skriftserie (50).
 • Hernæs, Per Oluf. (2004) A Danish Jew in West Africa: Wulff Joseph Wulff. Biography and Letters. (translation and commentary by Selena Axelrod Winsnes). 2004. ISBN 82-7765-049-3. Skriftserie (46).
 • Hernæs, Per Oluf. (2004) Transactions of the Historical Society of Ghana. 2004. Transacations of the Historical Society of Ghana (1).
 • Hernæs, Per Oluf. (1998) Slaves, Danes and African Coast Society. 1998. ISBN 82-7765-007-8. Trondheim studies in history.
 • Hernæs, Per. (1991) Modernizing Ghanian Fisheries: The Need for 'Social Carriers' of Technology. 1991. ISBN 82-417-0107-1.
 • Hernæs, Per Oluf. (1991) Modernizing Ghanaian Fisheries: The Need for "Social Carriers" of Technology. 1991. ISBN 82-417-0106-3.

Del av bok/rapport

 • Hernæs, Per Oluf. (2017) Afrikansk magtkamp, dansk ekspansion og slavehandel 1730-70. Vestafrika. Forterne på Guldkysten.
 • Hernæs, Per Oluf. (2017) Det første fremstød: Frederiksborg i kongeriget Fetu. Vestafrika. Forterne på Guldkysten.