Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver i seksjon for håndverkstjenester og byggsikring

HMS-koordinator for seksjonen

Prosessleder brannvern for avd. for campusservice

Administrasjon av Driftsavdelingens FDVU system